MOVILIM4U.COM       רשת המובילים המיועדת לך לכל מקום בארץ


כאן נפרט את כל תנאי ההסכם בין המוביל , הרשת והלקוחהמוביל נותן השרותים

  המוביל יפרסם את מחיר השרותים שהוא מספק לפני הנחה ואחרי הנחה בשיעור 10% כולל מע"מ
יודגש כי ספק מתחייב לפעול עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו


​המוביל לא ישלם עמלה לרשת בגין עסקאות שבוטלו עפ"י החוק ויהיה חייב להוכיח לרשת כי העסקה בוטלה
המוביל לא ישלם דמי זיכיון על בלעדיות האזור הגאוגרפי שלו כפי שייקבע ע"י הרשת בתאום אתו


מוביל יכול לסיים התקשרותו תוך הודעה של 48 שעות מעיתוי סיום ביצוע העסקאות שהופנו ע"י הרשת
על המוביל לתת מענה לפניות הגולשים המופנים ע"י הרשת תוך 24 שעות - ​יום עסקים
במקרה שהלקוח לא שבע רצון מהטיפול, יש לברר מולו את הסיבה ולפעול ככל הניתן לשביעות רצונו ולהעניק לו חווית רכישה ושירות נעימה
מוביל שלא יספק במועד שקבע עם הלקוח את ההובלה יהיה חייב להחזיר התשלום של הלקוח לבקשתו
מעבר לביטוח של חברות האשראי יהיה המוביל חייב לבטח ביטוח הגנת הצרכן
יודגש שעלויות הכרוכות בסליקת כרטיס האשראי העומדים בתקני הבטיחות, תשולמנה ע"י המוביל
האינטרס המשותף למוביל ולרשת ש​הלקוחות יחזרו לקבל שרות ולשמר אותם ולגרום לכך שיביעו שביעות רצון במשוב שיפורסם ברשת ודף
הפייסבוק העסקי שיוקם ע"י הרשת וינוהל ע"י המוביל והרשת​
המוביל יעביר עמלת מפנה לרשת מההובלה הראשונה ובמשך כל ההובלות העתידיות של אותו לקוח5% כולל מע"מ
מובילים שלא יעמדו בתנאים ירשמו ברשימה שתפורסם באתר לאחר שהוצאו מהרשת
​​דבר זה נועד להחליף קנס כספי
על כל ספק לרכוש שרות מסופון וירטואלי שבאמצעותו הלקוח ישלם על השרותים עם כרטיס אשראי מכל סוג שהוא
בצע הזמנה באמצעות הקישור הבא
59 ש"ח לחודש
בשדה כרטיסי אשראי לבחור
150 ש"ח התקנה חד פעמית
​הספק ישלם לחברת האשרי 2.2% עמלה
https://secure.cardcom.co.il/e/OFO/
לך לספק אשראי
לסמן אין לי חשבון מעונין שתפתחו עבורי upay
ולא לשכוח לסמן קראתי ואישרתי התקנון

מגיע מחיר מסובסד ע"י דוד אברמוב
לעבודה עם כול כרטיסי האשראי בחיבור מיידי - 03-8008729 www.upay.co.il ליופיי פיננסים בע"מ
סוכם עם
שחר אילון
הרוקמים 26 , בניין B מרכז עזריאלי, חולון
מנהל מכירות
קארדקום בע"מ
נייד: 054-3324911
www.cardcom.co.il
משרד: 03-9436100


הלקוח

הגולש באתר המזמין מוצרים מקבל על עצמו את תנאי אמנת השרות​, הלקוחות יתבקשו לתת משוב על מנת שהקניון יפיק לקחים ולא יחזיק במטפל
 שהביקורת עליהם שלילית
במקביל יודע הלקוח שמתבצעת באופן מדגמי ביקורת לקוח סמוי ע"י הרשת
הלקוח מודע שאין התחייבות כלשהי למחיר הזול ביותר, יחד עם זאת פועלת הרשת לקבל מובילים עם המלצות ותעודות הסמכה מקצועיות


רשת המובילים
הרשת מחויבת הן כלפי הגולש והן כלפי המוביל, מלבד פרסום, תיווך ותפעול האתר ,לפעול ללא-ליאות ליצירת סביבת עבודה שבה הגולש והמוביל יוצאים נשכרים ושבעי רצון​
​הרשת תקים דף פייסבוק עסקי לכל מוביל ללא תשלום שינוהל ע"י המוביל והרשת
המוביל לא ישלם דמי זיכיון על בלעדיות האזור הגאוגרפי שלו כפי שייקבע ע"י הרשת בתאום אתו​
הרשת לא מתחייבת למחיר הזול ביותר שקבע המוביל​ אך תעשה כל שניתן שהמוביל יגבה מחירים הוגנים
הרשת מאמינה שלקוחות יבחנו את המחירים וגם המחיר יהווה פרמטר בשיקול דעתם אם להשתמש בשרותי המוביל
הרשת אינה אחראית על התחייבויות הספק והלקוחות וכל סכסוך חס וחלילה ביניהם​
הרשת תטמיע באתר אפליקציה באמצעותה ניתן יהיה לרכוש השרות וביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי
מעבר לביטוח של חברות האשראי יהיה הספק חייב בביטוח הגנת הצרכן​
במידה ותהיינה תלונות על מובילים ובמידה וביקורת לקוח סמוי תהה זהה יוצא המוביל מהרשת
בכל מקרה הרשת רשאית להוציא את המוביל ממנה בכל עיתוי שתמצא לנכון ובמקביל ייסגר דף הפייסבוק שהוקם ע"י הרשת

לסיכום

​אנו מאמינים ששיתוף פעולה בין המובילים הרשת והלקוחות, ועמידה בתנאי אמנת השרות והקוד האתי יגרמו ללקוחות לחזור למובילים לקבלת שרותים באופן מתמשך
בהצלחה לכולנו במיזם התומך בצרכנות נבונה