​תרומה לקהילה

הנהלת הרשת וזכייני הרשת ישתפו פעולה עם תנועת כמוך - תנועה חברתית לא פוליטית ללא כסף למען אוכלוסיות מצוקה

MOVILIM4U.COM       רשת המובילים המיועדת לך לכל מקום בארץ